2019-12-04  

Благотворителен базар на детските градини...

БЛАГОТВОРИТЕЛЕН КОЛЕДЕН БАЗАРна детските градини в община Пирдоп 2019-12-04 ...

2019-12-03  

Ангел Геров поздрави хората с...

Кметът на Пирдоп Ангел Геров поздрави хората с увреждания по случай отбелязването на Международния им ден ...

2019-12-02  

Празничен календар 2019-2020 г. ...

ОБЩИНА ПИРДОПНЧ "НАПРЕДЪК 1869" ПРАЗНИЧЕН КАЛЕДНАР ДЕКЕМВРИ 2019 - ЯНУАРИ 2020 Заповядайте! 2019-12-02 ...

2019-12-06  

Планирани прекъсвания на електрозахранването ...

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ Разпределение, за периода  09 декември -...

2019-12-06  

Покана за заседание на Временна...

ПОКАНА На 12.12.2019 г. от 16.30 ч. в заседателната зала на ОбА-Пирдоп ще се проведе заседание на...

2019-12-05  

Обява до заинтересованите лица и...

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ (свали файл) ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост  На основание чл....

 
 
 

Заповед №543/18.11.2019 г. - Относно: Отмяна на режима на водоподаване в с. Душанци.

Заповед №534/13.11.2019 г. - Относно: Въвеждане на режимно водоподаване в с. Душанци.

Заповед №493/24.10.2019 г. - Относно: За жилищни и нежилищни имоти на физически и юридически лица, находящи се в регулационните граници на гр. Пирдоп и с. Душанци по одобрените планове на съответните населени места, да се предоставят следните услуги по сметосъбиране и сметоизвозване...

Заповед №448/27.09.2019 г. - Относно: Определяне местата за поставяне на агитационни материали.

Заповед №399/04.09.2019 г. - Относно: Определяне на местата за обявяване на избирателните списъци за изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. на територията на община Пирдоп.

Заповед №393/02.09.2019 г. - Относно: Образуване на избирателни секции за изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. на територията на община Пирдоп и утвърждаване тяхната номерация, обхват и адрес, съгласно Приложението, което е неразделна част от настоящата заповед.

Заповед №330/19.07.2019 г. - Относно: Отчуждаване на част от имот - частна собственост с планоснимачен №2047 с площ от 54 кв. м. в кв.19А по плана на гр. Пирдоп.

Заповед №245/21.05.2019 г. - Относно: Опазване на обществения ред във връзка с произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26.05.2019 г.

Заповед №199/22.04.2019 г. - Относно: Определяне на пожароопасен сезон в горските територии на община Пирдоп, считано от 05.04.2019 г. до 30.11.2019 г.

Заповед №184/09.04.2019 г. - Относно: От 20 април 2019 г. се забранява пашата в селскостопанските имоти в землището на община Пирдоп...

Заповед №120/01.03.2019 г. - Относно: Традиционните чествания на Сирни Заговезни ...

Заповед №91/20.02.2019 г. - Относно: Забранява се пашата на селскостопански животни през 2019 г. по подотдели и землища, както следва...

Заповед №60/04.02.2019 г. - Относно: Определяне на ползватели на имоти - полски пътища, публична общинска собственост, в землището на гр. Пирдоп и в землището на с. Душанци ...

Заповед №59/04.02.2019 г. - Относно: Определяне на ползватели на земеделски земи от общинския поземлен фонд в землището на гр. Пирдоп ...