2019-12-04  

Благотворителен базар на детските градини...

БЛАГОТВОРИТЕЛЕН КОЛЕДЕН БАЗАРна детските градини в община Пирдоп 2019-12-04 ...

2019-12-03  

Ангел Геров поздрави хората с...

Кметът на Пирдоп Ангел Геров поздрави хората с увреждания по случай отбелязването на Международния им ден ...

2019-12-02  

Празничен календар 2019-2020 г. ...

ОБЩИНА ПИРДОПНЧ "НАПРЕДЪК 1869" ПРАЗНИЧЕН КАЛЕДНАР ДЕКЕМВРИ 2019 - ЯНУАРИ 2020 Заповядайте! 2019-12-02 ...

2019-12-06  

Планирани прекъсвания на електрозахранването ...

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ Разпределение, за периода  09 декември -...

2019-12-06  

Покана за заседание на Временна...

ПОКАНА На 12.12.2019 г. от 16.30 ч. в заседателната зала на ОбА-Пирдоп ще се проведе заседание на...

2019-12-05  

Обява до заинтересованите лица и...

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ (свали файл) ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост  На основание чл....

 
 
 

Заповед №376 / 21.08.2019 г. - откриване на процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване, с предмет: отдаване под наем на терен - публична общинска собственост с площ от 3,00 (три) кв. метра, находящ се между УПИ ХІV  -„За търговска дейност" и УПИ ХІХ - „За търговска дейност" в кв.45 по плана на гр. Пирдоп, представляващ част от пешеходна алея за поставяне на преместваем обект, за осъществяване на търговска дейност, чрез разполагане на собствен павилион
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заповед №375 / 21.08.2019 г. -
откриване на процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване, с предмет: продажба на гараж за МПС - частна общинска собственост с площ от 18,00 (осемнадесет) кв. метра, заедно със съответното право на строеж върху мястото (площ от 18,00 кв. метра), построен в междублоковото пространство на УПИ ХХІІ - „За жилищно строителство и магазини" в кв.79 по плана на гр. Пирдоп, с административен адрес: гр. Пирдоп, ул. "Цар Освободител" №83
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заповед №373 / 21.08.2019 г. - откриване на процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на поземлени имоти - частна общинска собственост

21.08.2019 г. - Обява
---------------------------------------------------------------------------------------------------------