2019-12-04  

Благотворителен базар на детските градини...

БЛАГОТВОРИТЕЛЕН КОЛЕДЕН БАЗАРна детските градини в община Пирдоп 2019-12-04 ...

2019-12-03  

Ангел Геров поздрави хората с...

Кметът на Пирдоп Ангел Геров поздрави хората с увреждания по случай отбелязването на Международния им ден ...

2019-12-02  

Празничен календар 2019-2020 г. ...

ОБЩИНА ПИРДОПНЧ "НАПРЕДЪК 1869" ПРАЗНИЧЕН КАЛЕДНАР ДЕКЕМВРИ 2019 - ЯНУАРИ 2020 Заповядайте! 2019-12-02 ...

2019-12-06  

Планирани прекъсвания на електрозахранването ...

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ Разпределение, за периода  09 декември -...

2019-12-06  

Покана за заседание на Временна...

ПОКАНА На 12.12.2019 г. от 16.30 ч. в заседателната зала на ОбА-Пирдоп ще се проведе заседание на...

2019-12-05  

Обява до заинтересованите лица и...

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ (свали файл) ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост  На основание чл....

 
 
 

Материали за редовно заседание на Общински съвет - Пирдоп,
което ще се проведе на 28.03.2019 г.


ДНЕВЕН РЕД

1. Докладна записка относно: Отчет-анализ за дейността на полицейски и младши полицейски инспектори от РУ МВР-Пирдоп, обслужващи 01 район- Община Пирдоп, през 2018г.

Докл.: М.Шентова- Председател на ОбС-Пирдоп

2. Докладна записка относно: Приемане на годишен план за развитие на социалните услуги в община Пирдоп за 2020г.

Докл.: Ангел Геров- Кмет на Община Пирдоп

3.  Докладна записка относно: Приемане на Отчет на младежките дейности в Община Пирдоп през 2018г. и „Общински план  за младежта  за 2019 година.".

Докл.: Ангел Геров- Кмет на Община Пирдоп

4. Докладна записка относно: Провеждане на Извънредно заседание на Общо събрание на Асоциацията по В и К на обособената територия, обслужвана от "Водоснабдяване и канализация" ЕООД-София.

Докл.: Ангел Геров- Кмет на Община Пирдоп

5. Докладна записка относно: Издаване на Разрешително за водовземане от повърхностен воден обект - публична общинска собственост.

Докл.: Ангел Геров- Кмет на Община Пирдоп

6.  Допълнение и изменение на Приложение № 2 към Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в община Пирдоп.

Докл. : Ангел Геров- Кмет на Община Пирдоп 

7. Докладна записка относно: Отдаване под наем чрез конкурс на недвижим имот- публична общинска собственост за поставяне на преместваем търговски обект в част от УПИ II- „ За парк" в кв.80, гр.Придоп.

Докл.: Ангел Геров- Кмет на Община Пирдоп    
  
 

2019-03-22