2019-12-04  

Благотворителен базар на детските градини...

БЛАГОТВОРИТЕЛЕН КОЛЕДЕН БАЗАРна детските градини в община Пирдоп 2019-12-04 ...

2019-12-03  

Ангел Геров поздрави хората с...

Кметът на Пирдоп Ангел Геров поздрави хората с увреждания по случай отбелязването на Международния им ден ...

2019-12-02  

Празничен календар 2019-2020 г. ...

ОБЩИНА ПИРДОПНЧ "НАПРЕДЪК 1869" ПРАЗНИЧЕН КАЛЕДНАР ДЕКЕМВРИ 2019 - ЯНУАРИ 2020 Заповядайте! 2019-12-02 ...

2019-12-06  

Планирани прекъсвания на електрозахранването ...

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ Разпределение, за периода  09 декември -...

2019-12-06  

Покана за заседание на Временна...

ПОКАНА На 12.12.2019 г. от 16.30 ч. в заседателната зала на ОбА-Пирдоп ще се проведе заседание на...

2019-12-05  

Обява до заинтересованите лица и...

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ (свали файл) ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост  На основание чл....

 
 
 

Материали за редовно заседание на Общински съвет - Пирдоп,
което ще се проведе на 25.07.2019 г.


ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка относно: Предложение за утвърждаване на средищни училища на територията на община Пирдоп за учебната 2019/2020 г.

Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

2. Докладна записка относно: За преобразуване на музейна сбирка „Луканова къща" в музей „Луканова къща".

Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

3. Докладна записка относно: Отдаване под наем на земеделски имоти от общинския поземлен фонд

 Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

4. Докладна записка относно: Кандидатстване на община Пирдоп с проектно предложение по процедура № BG16M1OP002-2.009 "Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците" на Оперативна програма „Околна среда" 2014-2020 г.

Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп


Докладна записка относно: Приемане и съгласуване на проектна документация за преместваемо съоръжение (по реда на чл.56 от ЗУТ) - обект: "Търговски павилион за продажба на безалкохолни напитки и пакетирани храни", който да се постави в УПИ II (за парк), кв.80 по плана на гр. Пирдоп.

Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

2019-07-19