2019-12-04  

Благотворителен базар на детските градини...

БЛАГОТВОРИТЕЛЕН КОЛЕДЕН БАЗАРна детските градини в община Пирдоп 2019-12-04 ...

2019-12-03  

Ангел Геров поздрави хората с...

Кметът на Пирдоп Ангел Геров поздрави хората с увреждания по случай отбелязването на Международния им ден ...

2019-12-02  

Празничен календар 2019-2020 г. ...

ОБЩИНА ПИРДОПНЧ "НАПРЕДЪК 1869" ПРАЗНИЧЕН КАЛЕДНАР ДЕКЕМВРИ 2019 - ЯНУАРИ 2020 Заповядайте! 2019-12-02 ...

2019-12-06  

Планирани прекъсвания на електрозахранването ...

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ Разпределение, за периода  09 декември -...

2019-12-06  

Покана за заседание на Временна...

ПОКАНА На 12.12.2019 г. от 16.30 ч. в заседателната зала на ОбА-Пирдоп ще се проведе заседание на...

2019-12-05  

Обява до заинтересованите лица и...

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ (свали файл) ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост  На основание чл....

 
 
 

Избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.


ЗАПОВЕДИ

Заповед №245/21.05.2019 г. - Относно: Опазване на обществения ред във връзка с произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26.05.2019 г.

Заповед №232/14-05-2019 г. - Определяне на секции, находящи се на приземен или първи етаж, за гласуване на хора с увреждания на опорно-двигателния апарат или на зрението

Заповед №219/02.05.2019 г. - Определяне местата за поставяне на агитационни материали

Заповед №178/08.04.2019 г. - Определяне на местата за обявяване на избирателните списъци за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., на територията на община Пирдоп.

Заповед №165/01.04.2019 г. - Образуване на избирателни секции за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., на територията на община Пирдоп и утвърждаване тяхната номерация, обхват и адрес, съгласно Приложението, което е неразделна част от настоящата заповед.


СЪОБЩЕНИЯ И ОБЯВИ

02.05.2019 г. - Съобщение

На основание чл.37, ал.1 от ИК, избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборно помещение, но желаят да гласуват в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец по постоянния им адрес или настоящия им адрес в случаите, когато своевременно е направено искане по чл.37, ал.1 от ИК, в срок до 11.05.2019 г.

Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия (в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.)

На основание чл.36, ал.1 и 4 от ИК, избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес в срок до 11.05.2019 г.

Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес (в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.)

10.04.2019 г. - Покана за консултативна среща за определяне състава на секционните избирателни комисии в община Пирдоп (свали файл)


ИЗБИРАТЕЛНИ СПИСЪЦИ

Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. (чл.39, ал.1 от ИК)

2019-05-14

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I, за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

2019-04-11


РАЗЯСНИТЕЛНА КАМПАНИЯ ЦИК 2019

Видеоклип за машинно гласуване

2019-05-22

По повод предстоящите избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. Централната избирателна комисия предостави видеоклипове с цел разясняване правата и задълженията на гражданите.

Кои български граждани имат право да гласуват на 26 май 2019 г.

Избиратели с трайни увреждания

Как се гласува

Гласуване с преференция

2019-05-03