2019-12-04  

Благотворителен базар на детските градини...

БЛАГОТВОРИТЕЛЕН КОЛЕДЕН БАЗАРна детските градини в община Пирдоп 2019-12-04 ...

2019-12-03  

Ангел Геров поздрави хората с...

Кметът на Пирдоп Ангел Геров поздрави хората с увреждания по случай отбелязването на Международния им ден ...

2019-12-02  

Празничен календар 2019-2020 г. ...

ОБЩИНА ПИРДОПНЧ "НАПРЕДЪК 1869" ПРАЗНИЧЕН КАЛЕДНАР ДЕКЕМВРИ 2019 - ЯНУАРИ 2020 Заповядайте! 2019-12-02 ...

2019-12-06  

Планирани прекъсвания на електрозахранването ...

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ Разпределение, за периода  09 декември -...

2019-12-06  

Покана за заседание на Временна...

ПОКАНА На 12.12.2019 г. от 16.30 ч. в заседателната зала на ОбА-Пирдоп ще се проведе заседание на...

2019-12-05  

Обява до заинтересованите лица и...

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ (свали файл) ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост  На основание чл....

 
 
 

Постоянни комисии към ОбС - Пирдоп

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИКА, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ  И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА

Председател

Мария Бръмбева

Зам.-председател

Райна Алдева

Членове

Антоанета Мечкарова
Силвия Георгиева
Емил Николов

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ТЕРИТОРИАЛНО УСТРОЙСТВО,
СТРОИТЕЛСТВО, ЕКОЛОГИЯ, ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ

Председател

Ненко Ненчев

Зам.-председател

Станислав Готев

Членове

Евгени Додов
Мария Бръмбева
Антоанета Мечкарова

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, СОЦИАЛНА
ПОЛИТИКА, ОБРАЗОВАНИЕ И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ

Председател

Станислав Готев

Зам.-председател

Десислава Толинова

Членове

Анна Нейкова-Райкова
Емил Николов
Иван Джонгов

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБЩЕСТВЕН РЕД,
КУЛТУРА, МЛАДЕЖТА, СПОРТ И ТУРИЗЪМ

Председател

Илиян Николов

Зам.-председател

Иван Джонгов

Членове

Десислава Толинова
Райна Алдева
Мария Бръмбева

КОМИСИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА
И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО

Председател

Ненко Ненчев

Зам.-председател Силвия Георгиева
Членове Анна Нейкова-Райкова
Емил Николов
Станислав Готев