2019-12-04  

Благотворителен базар на детските градини...

БЛАГОТВОРИТЕЛЕН КОЛЕДЕН БАЗАРна детските градини в община Пирдоп 2019-12-04 ...

2019-12-03  

Ангел Геров поздрави хората с...

Кметът на Пирдоп Ангел Геров поздрави хората с увреждания по случай отбелязването на Международния им ден ...

2019-12-02  

Празничен календар 2019-2020 г. ...

ОБЩИНА ПИРДОПНЧ "НАПРЕДЪК 1869" ПРАЗНИЧЕН КАЛЕДНАР ДЕКЕМВРИ 2019 - ЯНУАРИ 2020 Заповядайте! 2019-12-02 ...

2019-12-06  

Планирани прекъсвания на електрозахранването ...

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ Разпределение, за периода  09 декември -...

2019-12-06  

Покана за заседание на Временна...

ПОКАНА На 12.12.2019 г. от 16.30 ч. в заседателната зала на ОбА-Пирдоп ще се проведе заседание на...

2019-12-05  

Обява до заинтересованите лица и...

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ (свали файл) ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост  На основание чл....

 
 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ

Във връзка с проведена дискусия в общинската администрация относно безопасното и целесъобразно използване на зоната около водната площ в урегулиран поземлен имот II, кв. 80 по плана на гр. Пирдоп (Градска градина), поставяме за обсъждане от обществеността на гр. Пирдоп следното инвестиционно намерение:

ОБОСОБЯВАНЕ НА ЗОНА ЗА ОТДИХ И КОНЦЕРТИ СЛЕД
ТРАНСФОРМАЦИЯ НА ВОДНАТА ПЛОЩ В ГРАДСКАТА ГРАДИНА

За целта се предвижда изпълнение на следните мероприятия:

- Премахване на съществуващите парапети;

- Запълване с хумус и засаждане с цветя вътрешността на обема, определен за водното съдържание и оформянето му като „цветен партер";

- Поставяне на настилка и ефектно осветление на оформената като „остров" площ и обособяването й като сцена за концерти и други мероприятия.

 

 Мотиви:

- Дълбочината на съществуващия обем на водната площ е голяма и съществува опасност напълването й с вода да доведе до нещастни случаи. При напълване на обема с по-малко количество вода, същата застоява и създава условия за концентрация на насекоми;

- При игра на децата в градината съществува опасност от нещастни случаи;

- Предвиденият „остров" към момента не е приобщен към останалата част на градината и не се използа целесъобразно. Липсата на вода в обема на водното огледало създава условия за компрометиране на облицовъчните материали;

- Разходите за поддръжка на водна площ е неоправдано високо, в т.ч. е трудно противодействието срещу вандалски прояви;

- В цялата площ на градската градина няма предвиден терен за засаждане с цветя, т.нар. „цветен партер", който ще доведе до внасяне на колорит и приятна среда на отдих.

 

Жителите на гр. Пирдоп ще се сдобият с приятно място, което в прохладните летни вечери ще може да бъде използвано за активен отдих, концерти и други мероприятия, каквото до този момент не съществува.

При реализиране на горното инвестиционно намерение същото ще си взаимодейства с предстоящото разполагане на преместваем обект за пакетирани храни и разхладителни напитки, и ще социализира парковото пространство.

*Писмени предложения се приемат в деловодството на Общинска администрация - Пирдоп, ет.1, в делнични дни от 08.00 ч. до 17.00 ч.


2019-07-26