2019-12-04  

Благотворителен базар на детските градини...

БЛАГОТВОРИТЕЛЕН КОЛЕДЕН БАЗАРна детските градини в община Пирдоп 2019-12-04 ...

2019-12-03  

Ангел Геров поздрави хората с...

Кметът на Пирдоп Ангел Геров поздрави хората с увреждания по случай отбелязването на Международния им ден ...

2019-12-02  

Празничен календар 2019-2020 г. ...

ОБЩИНА ПИРДОПНЧ "НАПРЕДЪК 1869" ПРАЗНИЧЕН КАЛЕДНАР ДЕКЕМВРИ 2019 - ЯНУАРИ 2020 Заповядайте! 2019-12-02 ...

2019-12-06  

Планирани прекъсвания на електрозахранването ...

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ Разпределение, за периода  09 декември -...

2019-12-06  

Покана за заседание на Временна...

ПОКАНА На 12.12.2019 г. от 16.30 ч. в заседателната зала на ОбА-Пирдоп ще се проведе заседание на...

2019-12-05  

Обява до заинтересованите лица и...

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ (свали файл) ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост  На основание чл....

 
 
 

ПОКАНА 

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет - Пирдоп на редовно заседание, което ще се проведе на 29.08.2019 г. от 17.30 ч. в зала „Лектория" на Народно читалище „Напредък 1869" гр. Пирдоп при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка относно: Провеждане на извънредно заседание на Общо събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация" ЕООД-София.

Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

2. Докладна записка относно: Предложение за състав на съдебни заседатели.

Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

3. Докладна записка относно: Кандидатстване на Община Пирдоп с проектно предложение за безвъзмездна финансова помощ по Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021, с проект „Рехабилитация и модернизация на общинска инфраструктура".

Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

4. Докладна записка относно: Приемане на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и продажба на общински жилища.

Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

5. Докладна записка относно: Приемане на нова Наредба за обществения ред на територията на Община Пирдоп.

Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

6. Докладна записка относно: Избор на временно изпълняващ длъжността кмет на Община Пирдоп и кмет на кметство Душанци във връзка с предстоящите местни избори.

Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-ПИРДОП:
(М. ШЕНТОВА)

Заседанията на постоянните комисии към ОбС-Пирдоп ще се проведат на 27.08.2019 г. от 16.00 ч. в заседателната зала на ОбА-Пирдоп, при следния дневен ред: (свали файл)

2019-08-23