2019-12-04  

Благотворителен базар на детските градини...

БЛАГОТВОРИТЕЛЕН КОЛЕДЕН БАЗАРна детските градини в община Пирдоп 2019-12-04 ...

2019-12-03  

Ангел Геров поздрави хората с...

Кметът на Пирдоп Ангел Геров поздрави хората с увреждания по случай отбелязването на Международния им ден ...

2019-12-02  

Празничен календар 2019-2020 г. ...

ОБЩИНА ПИРДОПНЧ "НАПРЕДЪК 1869" ПРАЗНИЧЕН КАЛЕДНАР ДЕКЕМВРИ 2019 - ЯНУАРИ 2020 Заповядайте! 2019-12-02 ...

2019-12-06  

Планирани прекъсвания на електрозахранването ...

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ Разпределение, за периода  09 декември -...

2019-12-06  

Покана за заседание на Временна...

ПОКАНА На 12.12.2019 г. от 16.30 ч. в заседателната зала на ОбА-Пирдоп ще се проведе заседание на...

2019-12-05  

Обява до заинтересованите лица и...

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ (свали файл) ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост  На основание чл....

 
 
 

ПОКАНА  

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет - Пирдоп на редовно заседание, което ще се проведе на 25.09.2019 г. от 17.30 ч. в зала „Лектория" на Народно читалище „Напредък 1869" гр. Пирдоп при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка относно: Кандидатстване на община Пирдоп с проектно предложение по програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество" по финансов механизъм на европейското икономическо пространство 2014-2021г., по първа покана за набиране на проектни предложения по резултат 2 „Подобрен достъп до изкуства и култура".

Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

2. Докладна записка относно: Отчет на председателя на Общински съвет - Пирдоп за работата на общинския съвет за периода 2015-2019 г.

Докл.: инж. М. Шентова - Председател на ОбС - Пирдоп

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-ПИРДОП:
(М. ШЕНТОВА)

 

Заседанията на постоянните комисии към ОбС-Пирдоп ще се  проведат на 24.09.2019г. от 16.00 ч. в зала „Лектория" на Народно читалище „Напредък 1869" гр. Пирдоп при следния дневен ред: (свали файл)

2019-09-20